Anh Thanh Nin – HuyR | OFFICIAL MV#HuyR #AnhThanhNien #GumEntertainment
——————————————————-
Sng tc, th hin: HuyR
Beat: Nguyn Trn Trng Hiu
Mix & Master: inh Vn Huy (HD studio)
Ht b: Baron
——————————————————-
Executive producer: NGUYN NG GIANG
Director: NAM TRN B
DOP: ON TNG
Producer: M VN
Script writer: MINH CHU
BTS: KEN NB
Makeup: LINH LI LI MAKEUP
Stylist: V THY DNG
Bo Qun Trang Phc: V THY DNG
Ti Tr Trang Phc: ADIDAS
Set Design: NGUYN KHC HP, H MINH TRINH, TON B, T L, HUY KIN
Runner: V TIN DNG, NGUYN TRNG VNG
Din Vin: THNH SU, TRANG CHUN, PHM C HIN, PHM ANH TUN, NGUYN TH THANH TUYN, PHAN NGC NH, HONG TIN NG, ON BI QUC THNH, PHM BO QU, V HNG
Phng Gym, Thit B: TL PRODUCTIONS

Special thanks to ADIDAS, ADAM STORE ti tr trang phc
v cc i tc truyn thng h tr cho MV ln ny!

——————————————————
GET IN TOUCH!
Facebook Huy R: https://www.facebook.com/huyrmusic
Fanpage Huy R: https://www.facebook.com/HuyR.page/

——————————————————
Bn quyn thuc v HuyR
Copyright by HuyR Do not Reup