ARASHI「2019.11.03」Coming soon…https://youtu.be/Jot1N5hWPDATwitter @arashi5officialhttps://twitter.com/arashi5officialFacebook @arashi5officialhttps://www.facebook.com/arashi5officialInstagram @arashi_5_officialhttps://www.instagram.com/arashi_5_officialTikTok @arashi_5_officialhttps://www.tiktok.com/@arashi_5_officialWeibo @arashi_5https://www.weibo.com/u/7294968640