M?T B??C YEU, V?N D?M ?AU – MR.SIRO [TEASER MV]Bai hat: [TEASER MV] M?T B??C YEU, V?N D?M ?AU – MR.SIRONghe tr??c Audio t?i b?n ?? Thanh Khau – Thi?n N? Mobile vao ngay 14/03/2019MV chinh th?c s? ra m?t s?m vao thang 03/2019. Cung ch? ?on!#mrsiro #motbuocyeuvandamdau #thiennuKenh YouTube chinh th?c c?a Mr. Siro. Click subscribe ngay t?i link:http://popsww.com/mrsiro ?? nh?n ???c video m?i nh?t.——————————————-?ay la kenh chinh th?c c?a ca s? Mr siro Cac b?n co th? c?p nh?ng