GLAY / 氷の翼 (Lyric Movie)GLAY 15th ALBUM「NO DEMOCRACY」収録の『氷の翼』のLyric Movieを公開!https://www.glay.co.jp/nodemocracy/